Konstellációk - Matéria Művészeti Társaság kiállítása

Veszprém, Veszprém megye
2017. október 14. - november 30.

Közreműködik:
KOVÁCS ATTILA zeneszerző

„… az anyag nem puszta közvetítő, hanem a műalkotás
közvetlen tanúja, a szellemivel szétválaszthatatlanul
összeolvadó elem.” Fülep Lajos

2006-ban négy képzőművész fejében fogant meg a Matéria Művészeti Társaság alapításának
gondolata (Bartl, Dréher, Gáll, Serényi), azóta a csoport folyamatosan bővül és formálódik. Az elmúlt
tíz év során nyolc kiállítás alkalmával szerepeltek együtt a társaság tagjai: Baksai József, Bartl József†,
Birkás István, Dréher János, Gáll Ádám, Haraszty István, Jovánovics György, Kis-Tóth Ferenc, Kovács
László†, M. Novák András, Paizs László†, Serényi H. Zsigmond, Szikora Tamás†, Tölg-Molnár Zoltán,
Záborszky Gábor, továbbá a később társult Bátai Sándor, Budaházi Tibor, Hérics Nándor, Mazalin
Natália és Székács Zoltán.
A Csikász Galéria termeiben most megrendezésre kerülő kiállítás alkalom arra, hogy a Matéria
Társaság tizennégy alkotója Veszprémben is bemutatkozzon.
A kiállító művészek:
Baksai József, Bátai Sándor, Birkás István, Budaházi Tibor, Dréher János, Gáll Ádám, Haraszty István,
Hérics Nándor, Mazalin Natália, M. Novák András, Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán, Tölg-Molnár
Zoltán, Záborszky Gábor.

A galéria lehatárolt, már-már zárt, mégis átjárható tereiben lehetőség nyílik újfajta konstellációk
létrehozására a felvonultatott művek társításával, elkülönítésével, különös tekintettel az
anyaghasználatra, műfaji, stiláris, felfogásbeli különbségekre. Vagyis azokra a külön-külön bejárt
utakra, amelyek egymást erősítve a művészet autonomitásáról vallanak, miközben a közös eredethez
vezetnek vissza.
Ami összeköti, meghatározza az alkotók identitását, az az anyagelvűséget a spiritualitással ötvöző
szellemiség művészetükben. Gondolataik a matériában mint kifejezőeszközben inkarnálódnak,
szabadon használva és fölnemesítve a környező világ anyagait: az enyésző földtől a fémen, a fán, a
textilen, a papíron, a vakolaton, a festéken át az üvegbe zárt fényig.
A társaság tagjainak anyaghasználatát és faktúrahatásait nézve négyféle alapirány jelölhető ki: a
vakolásos technikát alkalmazó művek, a festékanyagot vastag masszaként használó művek, a
különféle anyagoknak és technikáknak a lehető legszűkítettebb és legegyszerűbb értelemben vett
tulajdonságait és adottságait firtató minimalista és konceptualista művek, valamint a modern
tömegcivilizáció fogyasztói kultúrájának elhasznált tárgyaiból, legújabb kori termékhulladékaiból és
anyagaiból táplálkozó kombinált művek.
Másfajta megközelítésből is megnevezhetők különböző irányok – kortárs képzőművészetről lévén szó
–, az absztrakt expresszionizmustól a geometrikus absztraktig, a lírai absztrakttól a gesztusfestészetig,
illetve az ezekkel rokonságot mutató művekre vagy akár a kinetikus művészethez köthető
törekvésekre utalva…, de szükségtelen. Fontosabb felismerésekhez juthat el az, aki részesévé tud
válni annak az elmélyült kontemplációnak, amit a Matéria Társaság alkotói nap mint nap
gyakorolnak, műveiket létrehozva.
Novotny Tihamért idézve: „Szinte érezni – látni, tapintani, hallani, ízlelni, megszagolni lehet mindazt,
amit a Matéria Társaság tagjai a létbe és a lét fölé hajolva, az életbe merülve és az életből merítve az
anyagok nyelvén, viselkedésén, alkímiáján, szövetén és rétegein egyenként és összességében
megszólaltatni képesek.”

A kiállítás támogatója:
Nemzeti Kulturális Alap

Forrás: http://veszpreminfo.hu/record/konstellaciok-materia-muveszeti-tarsasag-kiallitasa

Hirdetés
Kattints a megtekintéshez!

Program kategóriája

Egyéb

Helyszín

Hely
Művészetek Háza
Cím
8200 Veszprém, Vár utca 17.
GPS
47.09559, 17.90436

Elérhetőségek

E-mail
nemethneorsolya@arthouseweb.hu
Exportálás naptárba
Hirdetés