Adatvédelem

A Hazai Élmények (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az oldal Felhasználóit (továbbiakban: Felhasználó), hogy adataikat a regisztráció szükségessége (saját profil létrehozása) miatt és a szerződés teljesítése, és szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

A kezelt adatok köre

1. Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Hazai Élmények az oldal használatának igénybevételéhez az alábbi adatokat kezeli: név, email cím.

2. A Hazai Élmények a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az adatkezelés elvei

A felhasználók adatait csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

A felhasználók adatait csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. A felhasználói adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

A Hazai Élmények-nek meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött bármely olyan adat - szöveg, kép - amely nem a saját szerzeménye, nem képezi a Felhasználó tulajdonát.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Hazai Élmények Weboldalra csak olyan saját tulajdonú és/vagy szabadon használható képet tölt fel, amely jogtiszta, terjesztése és/vagy megosztása nem szabályellenes. A Felhasználó a kép forrásaként köteles megjelölni az eredeti és valós webcímet és a kép szerzőjének nevét. A Felhasználó saját tulajdonú fotója feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a képei megjelennek a Weboldalon és megosztásra kerülnek a Hazai Élmények Facebook oldalán.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Hazai Élmények Weboldalára csak olyan szöveget, adatokat tölt fel, amelyek jogtiszták, terjesztésük és/vagy másolásuk nem szabályellenes, szabadon megoszthatók.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó - az adott felhasználói névvel - nem törli magát a Weboldalról.

Ha a Felhasználó rendszer elleni támadást kísérel meg, az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

A Felhasználó által a Hazai Élmények Weboldalára Felhasználói tagsága alatt feltöltött tartalmak - szövegek, adatok és képek - abban az esetben is megmaradnak, ha a Felhasználó regisztrációját törli.

Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változások a Felhasználóhoz tartozó profil oldalon állíthatóak be vagy módosíthatóak. Ugyanitt van lehetőség a Profil törlésére is.

Személyes adat törlése vagy módosítása után a korábbi (módosított és/vagy törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adattovábbítás lehetősége

A Hazai Élmények Üzemeltető, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az adatkezelési Szabályzat módosítása

A Hazai Élmények Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó ilyen esetben a következő belépés során elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)


A Felhasználóra vonatkozó szabályok

A weboldalra beküldeni, szerkesztési javaslatként feltölteni szigorúan tilos:
- trágár, sértő kifejezést tartalmazó leírást, kifejezést, címkét 
- sértő vagy tartalmában nem a tárgyhoz kapcsolódó képet

Kizárólag olyan képet, plakátot, vagy grafikát áll módunkban elfogadni, amely
- jó minőségű, megfelelő felbontású 
- ízléses és illeszkedik az oldal stílusához 
- jogtiszta, saját, vagy szabadon felhasználható 

Amennyiben Üzemeltető ilyen jellegű tevékenységeket tapasztal, jogában áll megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Weboldalhoz.

Felhasználó saját fotója weboldalra való feltöltésével, beküldésével, hozzájárul ahhoz, hogy a képe megjelenjen ezen a weboldalon, vagy megosztásra kerüljön a Hazai Élmények Facebook oldalán. Ha a képet Felhasználó utólag szeretné levetetni, Üzemeltetővel való kapcsolatfelvétel után haladéktalanul megtesszük. 

Jelen Szabályzat 2016.02.02. napján hatályba lépett.

Hirdetés

Település kereső